ipa

Kto jest na stronie

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Archiwum

Zaproszenie na Walne Zebranie Regionu IPA

W związku z oficjalną rezygnacją z funkcji - w lutym 2011 roku - Przewodniczącego Regionu Right Riders Warszawa i odejściem od stycznia 2011 r. z naszego Regionu dwóch członków Prezydium Regionu: Sekretarza i Zastępcy Sekretarza oraz jednego członka Komisji Rewizyjnej ----- będąc uprawnionym członkiem Prezydium Regionu ------ na podstawie § 31a. 3. ; § 15a. 4. oraz § 22a. 3. Statutu International Police Association Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska oraz § 57 i § 3. 5. Regulaminu International Police Association z w o ł u j ę na dzień 6 października 2011 r. godzina 17. 30 w stałej siedzibie Regionu IPA przy ul. Kocjana 3 Walne Zebranie Członków Regionu Right Riders Warszawa celem wyboru pełnego składu Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej na stanowiska:
1) Przewodniczącego Regionu;
2) Sekretarza;
3) Zastępcy Sekretarza;
4) Skarbnika;
5) Członka Prezydium;
oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej
; a także
zgodnie z § 57. 3. Regulaminu IPA: -wysłuchania sprawozdania Skarbnika; -dyskusji nad udzieleniem absolutorium ustępującym członkom Prezydium; -ustalenia liczby osób wchodzących w skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej; -omówienia planu wyjazdów zagranicznych i imprez krajowych członków Regionu na następny sezon; -uchwalenia wysokości i zasad podziału dodatkowej składki do dyspozycji Regionu. Prawomocność zebrania członków Regionu IPA nie jest zależna od liczby członków przybyłych na zebranie. Na Zebranie został zaproszony Prezes Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Nie ma umocowania w Regulaminie i Statucie IPA spotkanie zwołane przez osoby nie należące do Prezydium Regionu.
Członek Prezydium