ipa

Sonda

Czy podoba Ci się nowa szata graficzna strony?

Right Riders na Facebooku

Kto jest na stronie

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

Ciąg dalszy: Moto i auto na jednym pasie

mazury 100x75Często do korzystania z motocykla w ruchu miejskim skłania możliwość sprawniejszego przemieszczenia się w tłoku ulicznym, wjechania w mniejsze przestrzenie, łatwość parkowania. Nie ustają kontrowersje wokół jazdy motocyklistów pomiędzy samochodami w ruchu, bądź stojącymi w korku. Znaczna cześć poglądów prezentowanych na ten temat wynika raczej z obserwacji zachowań na drodze, niż z analizy przepisów dotyczących ruchu drogowego. Zatem kontynuując odpowiedź na pytanie: wolno, czy nie wolno motocykliście jechać pomiędzy dwoma pasami zajętymi przez samochody …
należy odwołać się do uregulowań zawartych wprost w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami) i przepisach wykonawczych.

Kodeks przewiduje manewr: 1.wymijania – jadących w przeciwnym kierunku, 2. omijania – nieporuszających się, stojących, 3. wyprzedzania – szybsze przejeżdżanie obok jadących w tym samym kierunku (art. 2 pkt. 26,27,28).Jest manewrem wyprzedzania, a nie omijania - jazda motocyklisty obok pojazdu silnikowego wolno poruszającego się w korku. Z kodeksowej definicji „zatrzymania pojazdu”, którym jest unieruchomienie pojazdu trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów należy wnioskować, że kierujący zatrzymuje się w korku nawet wówczas, kiedy jest w strefie zakazu zatrzymania. Jeżeli zatem samochody zatrzymują się na pasie jazdy wskutek „unieruchomienia wynikającego z warunków lub przepisów” to jadący nadal motocyklista wykonuje manewr omijania i przepisy tego nie zabraniają motocykliście, oczywiście przy zachowaniu reguł dotyczących tego manewru (w tym sygnalizowanie kierunkowskazem). Nie ma obowiązujących motocyklistę odległości od omijanej przeszkody (1 m odległości dotyczy pojazdu wielośladowego przejeżdżającego obok motocyklisty). Motocyklista może omijać i wyprzedzać pojazd sygnalizujący zamiar skręcenia w lewo tylko z jego prawej strony (art. 23 ust. 1 pkt.2.; art. 24 ust. 5). Manewr wyprzedzania jest zabroniony w sytuacjach zagrożenia i wówczas, kiedy obowiązujące znaki pionowe, czy poziome na jezdni - zabraniają lub uniemożliwiają wykonanie takiego manewru. Pionowy znak zakazu wyprzedzania „B-25" zabrania kierującym pojazdami silnikowymi (dotyczy to także motocyklistów) wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych, ale można wyprzedzać inny motocykl czy motorower. Jeżeli pod zakazem wyprzedzania umieszczony jest dodatkowy znak z wizerunkiem motocykla – znak „ T – 23a”- wówczas motocyklista nie może wyprzedzać także innego motocyklisty (§ 23 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 179, poz. 1393 ze zm.). Także pojedyncze i podwójne linie ciągłe oddzielające pasy ruchu oznaczają dla motocyklisty TYLKO zakaz przejeżdżania przez te linie i najeżdżania na nie, ale nie wyprzedzania, ani omijania – z zastrzeżeniem że nie obowiązuje sygnalizowany znakiem pionowym zakaz wyprzedzania, lub jeżeli manewr zagraża innym uczestnikom (ogólne zasady). Linie ciągłe na jezdni zapewniają bowiem „nienaruszalność” pasa ruchu pojazdów poruszających się w przeciwnym kierunku. Ponawiamy apel do kierujących samochodami: Więcej tolerancji dla motocyklistów; bezpiecznie zmieścimy się na jednym pasie.