ipa

Kto jest na stronie

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

IPA - International Police Association

ipa cz

International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji jest największym stowarzyszeniem na świecie, funkcjonującym w ponad 60 krajach, łączącym funkcjonariuszy służb policyjnych. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w policji i straży granicznej oraz emeryci i renciści tych służb - bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii, gdy podejmowana przez nich służba nie stoi w sprzeczności z celami stowarzyszenia i postanowieniami jego statutu. Celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka. Założycielem organizacji funkcjonującej od 1 stycznia 1950 roku, był sierżant Brytyjskiej Policji sir Arthur Troop. Od 1977 roku IPA jest największym stowarzyszeniem policyjnym na świecie, posiada statut konsultacyjny Rady Europy i status konsultacyjny Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ. Siedzibą stowarzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą Kongres Światowy. Mottem stowarzyszenia w języku esperanto jest: „Servo per Amikeco” (służyć poprzez przyjaźń) IPA Sekcja Polska jest sekcją narodową o zasięgu ogólnokrajowym i dzieli się geograficznie na grupy wojewódzkie, nie będące niezależnymi komórkami. Prezydentem IPA Sekcja Polska jest obecnie Fryderyk OREPUK, a nasz Region IPA Klub Motocyklowy RIGHT RIDERS Warszawa funkcjonuje w ramach Stołecznej Grupy Wojewódzkiej.

XXIPA miniRegion ten powstał 9 czerwca 2009 r., a oficjalnie zatwierdzono go Uchwałą nr 3/2009 na posiedzeniu Zarządu MGW IPA w dniu 16 października 2009 r. Początkowo występował pod nazwą Knight Riders Chapter, ale ze względów organizacyjnych dotyczących klubów motocyklowych w Polsce nazwa ta musiała zostać zmieniona. Członkowie regionu rekrutują się ze środowiska policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pierwszym Przewodniczącym Regionu został Krzysztof Grzech. Region posiada swoją siedzibę w Warszawie, ma założoną stronę internetową. Członkowie regionu w trakcie swej działalności w regionie zorganizowali w dniach 2-4.07.2010 r. w Popowie nad Bugiem IV Międzynarodowy Zlot Klubu Motocyklowego Knight Riders IPA Poland. Impreza cieszyła się powodzeniem i zgromadziła wielu uczestników. Ponadto zorganizowano w 2010 r. wyprawę motocyklową do Danii i Niemiec, rajd po Białorusi „Ojców Naszych Starym Szlakiem”, a także wycieczkę do Czech (Orawa), do Katynia i Smoleńska. W maju 2011 r. odbył się rajd motocyklowy po Bałkanach, podczas którego spotkano się z polskimi policjantami pełniącymi służbę w Prisztinie.
Region współpracuje od dłuższego czasu z Fundacją „Serce Dziecka” im. Diny Radziwiłłowej, organizując spotkania z dziećmi i zbierając dla nich podarunki. Takie spotkania odbyły się w 2009 r. w Świdrze z okazji Dnia Dziecka oraz w Domu Dziecka w Otwocku. Członkowie regionu spotykają się wspólnie na różnych imprezach integracyjnych, np. z okazji andrzejek.