ipa

Kto jest na stronie

Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.

Podstawowa komórka organizacyjna IPA

Region IPA Right Riders Warszawa

ipa 130Wybory w Regionie Right Riders Warszawa. Zgodnie z zapisami Statutu IPA Sekcja Polska - regiony są podstawowymi, terenowymi strukturami Stowarzyszenia tworzącymi grupy wojewódzkie. Region IPA Right Riders Warszawa powstał w kwietniu 2009 roku i został zarejestrowany w Mazowieckiej Grupie Wojewódzkiej. Jak każda struktura skupiająca na zasadzie dobrowolności członków IPA wymagała wypracowania kontaktów wewnątrz grupy. Początki naszej działalności były mało spektakularne i sprowadzały się właściwie do spontanicznego udziału poszczególnych członków Regionu w imprezach organizowanych przez inne Regiony, jednostki Policji, czy Straży Granicznej. Członkowie Regionu uczestniczyli także w działaniach charytatywnych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, czy Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. Najprężniej działającą w Regionie sekcją jest grupa pasjonatów motocykli, zorganizowana w klub motocyklowy Right Riders Warszawa na czele z Prezydentem. Motocykliści opracowali swoje barwy klubowe z logo IPA, noszone na skórzanych kamizelkach i stylowo zaaranżowali pomieszczenie na clubhouse. Klub motocyklowy jest od 2009 r. członkiem założycielem Stowarzyszenia Polski Ruch Motocyklowy (PRM). Po okresie nieplanowanej stagnacji w swojej działalności obejmującej rok 2010 i trzy kwartały roku 2011, zostało zwołane Walne Zebranie Członków Regionu IPA Right Riders Warszawa, na którym wybrano nowe władze Regionu. Po odbyciu dwóch spotkań nowy skład Prezydium zdołał wypracować realny plan dynamiczniejszego rozwoju grupy, który ma szansę nie tylko uaktywnić wszystkich 42 członków Regionu, ale przede wszystkim czynnie włączyć naszą społeczność w działania charytatywne na rzecz dzieci; planujemy utworzenie nowych sekcji zainteresowań. W roku obchodów 20 – lecia IPA Sekcja Polska, nasz Region obchodził swoje skromne trzecie urodziny, które uczciliśmy Rajdem Pamięci Pomordowanych Polaków.

W styczniu 2018 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Regionu IPA Right Riders Warszawa, na którym do władz Regionu zostali wybrani Koledzy:
Przewodniczący Regionu – Robert Furmańczyk;
Sekretarz – Paweł Woźniak;
Skarbnik – Tomasz Kamiński;
Członek Prezydium - Agnieszka Hamelusz.

Członkami Komisji Rewizyjnej Regionu zostali: Ryszard Czarnecki, Robert Częstochowski.

Gratulujemy WSZYSTKIM nowo wybranym członkom Prezydium Regionu IPA Right Riders Warszawa i życzymy wytrwałości w realizacji procesu integracji naszej grupy oraz konstruktywnej współpracy z innymi regionami IPA.